Do końca roku szkolnego pozostało: 6 Wirtualny spacer po szkole

DRUKI I FORMULARZE

Zgoda osoby trzeciej na przetwarzanie danych osobowy

Zasady wydawania duplikatu legitynacji i świadectw

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok skolny 2017/2018

Załączniki do "Katalogu procedur dotyczących organizacji pracy SP 342" (w aktualizacji)

Nr 1 - Upomnienie-wezwanie  szkoła

Nr 2 - Upomnienie-wezwanie przedszkole

Nr 3 - Kwestionariusz osobowy ucznia

Nr 4 - Upoważnienie dla osoby trzeciej do odbioru mojego dziecka-ucznia SP 342

Nr 5 - Karta zgłoszenia dziecka na dyzur wych-op.

Nr 6 - Zgoda rodzica  na wyjazd dziecka na wycieczkę szkolną

Nr 7 - Karta wycieczki

Nr 8 - Informacja rodzica o chorobie przewlekłej dziecka

Nr 9 - Zgoda rodzica na objęcie dziecka opieka pielęgniarską

Nr 10 - Dane do protokołu powypadkowego ucznia