Do końca roku szkolnego pozostało: 6 Wirtualny spacer po szkole

Dyżury Kierownika

DYŻURY DLA RODZICÓWŸ
w roku szkolnym 2017/2018

  
ul. Strumykowa 21A, pokój 202:
          wtorek         17.00 - 18.30
          czwartek     09.00 - 10.00
 ul. Topolowa 15, pokój 1.1.1:    
          czwartek     16.30 - 18.30
         piątek           9.00 - 10.30
 

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do świetlicy można dokonywać
u kierownika świetlicy w ww godzinach lub
przelewem na konto Rady Rodziców:

nr 91  1160  2202  0000  0000  2925  0098, 
koniecznie z dopiskiem: „Świetlica, imię i nazwisko dziecka oraz klasa”.