Do końca roku szkolnego pozostało: 6 Wirtualny spacer po szkole

Regulamin


Warto znać:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)

"MAM WYBÓR - WYBIERAM INTEGRACYJNĄ!"

Artykuł napisała Ewa Kaźmierska - pedagog wspierający w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 w Warszawie, ul. Strumykowa 21 A

Marzec to czas gdy rodzice siedmiolatków zaczynają zapisywać swoje dzieci do szkoły. Z pewnością część z nich zastanawia się jaką szkołę wybrać. To trudna i bardzo ważna decyzja.

becnie prawdopodobnie już w każdym obwodzie szkolnym (rejonie) istnieją tzw. klasy integracyjne. Bywa, że rodzic zdrowego dziecka ma możliwość wyboru miedzy klasą zwykłą a integracyjną i sam nie wie, którą wybrać? Mając podstawową wiedzę o funkcjonowania takich oddziałów będzie mógł bardziej świadomie podjąć wspomnianą na wstępie decyzję. A więc ...

Co to jest klasa integracyjna?

 1. Klasa integracyjna - ujęcie formalne
  • Oddział liczący do 20 dzieci.
  • Skład: 15 zdrowych oraz od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
  • Zawsze dwóch pedagogów w klasie: nauczyciel prowadzący i pedagog wspierający.
  • Identyczne jak w klasie zwykłej programy, świadectwa, system oceniania itd.
 2. Klasa integracyjna - ujęcie społeczne:
  • Grupa rówieśnicza b. zróżnicowana pod względem możliwości psychofizycznych.
  • Spotkamy uczniów z niewyraźną wymową, nadpobudliwych, z widocznymi zmianami w obrębie narządu ruchu, aparatu artykulacyjnego, z cukrzycą, mukowiscydozą, epilepsją i in.
  • Wymagania dydaktyczne dostosowywane są do indywidualnych możliwości każdego ucznia

Dla kogo są klasy integracyjne?

Z pozoru odpowiedź jest łatwa. Dla uczniów niepełnosprawnych. Ale czy tylko?
Z mojego bowiem doświadczenia wynika, że wielu rodziców zdrowych dzieci szczególnie zabiega o zapisanie dziecka właśnie do klasy integracyjnej. Dlaczego? Jako powody wymieniają zespół cech, w które chcieliby wyposażyć swoje dzieci.
Mówią, że w klasie integracyjnej dzieci nauczą się tolerancji i szacunku dla innych niezależnie od ich wiedzy, wyglądu i sprawności. Chcą bowiem, by ich dzieci były nie tylko asertywne, ale i pełne empatii. Dla szkoły takie opinie rodziców starszych uczniów są najlepszą rekomendacją.

Rzeczywiście w klasie integracyjnej rywalizacja ustępuje współpracy. Oczywiście, nie znaczy to, że w zwykłej klasie uczniowie nie nauczą się szacunku, tolerancji czy współpracy. Ale ta nauka bycia razem będzie miała zupełnie inny wymiar. Bo czy można nauczyć się pływać nie wchodząc do wody Trzeba jednak pamiętać, że klasa integracyjna nie daje zdrowym uczniom żadnych przywilejów prócz przywileju wzrastania w różnorodnym środowisku.

Jak wygląda zwykły dzień nauki w klasie integracyjnej?

Bywa, że w klasie integracyjnej dzień jest inny niż w zwykłej klasie, bo więcej się w niej dzieje - niejako - obok nauki. Bywa, że jest po prostu więcej hałasu i rozgardiaszu

Nie raz i nie dwa zdrowe dziecko własną wygodę musi poświęcić na rzecz osoby niepełnosprawnej. W klasie integracyjnej zawsze trzeba myśleć o potrzebach i możliwościach niepełnosprawnego kolegi czy koleżanki, chociażby planując zawody sportowe, wycieczkę poza miasto czy do kina lub inne zabawy.

Dzieci niepełnosprawne są pod opieką pedagoga, ale nie znaczy to, że nie są pytane i wywoływane do tablicy przez nauczyciela prowadzącego. Natomiast dzieci zdrowe zawsze mogą liczyć na pomoc drugiej pani. Trzeba pamiętać, że w klasie integracyjnej każdy uczeń ma takie same prawa i obowiązki z zastrzeżeniem, że każdy jest indywidualnością mającą inne możliwości psychofizyczne. Dzieci są więc traktowane indywidualnie co jest dość elementarną zasadą w teorii dydaktyki i wychowania, ale w klasie integracyjnej koniecznością i oczywistością.

W klasach integracyjnych sporo emocji wywołuje ocenianie. Oczywiście każdy nauczyciel oceniając postępy swoich uczniów, ocenia je według indywidualnych możliwości dziecka. I dlatego oceny - tak jak uczniowie nie są nigdy porównywane. Muszą się tego nauczyć i uczniowie i ich rodzice. Problemy niesprawiedliwego oceniania ujawniają się szczególnie na II etapie nauki, bowiem wcześniej, w klasach młodszych, uczniowie otrzymują oceny opisowe.

Szczegółowe zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania powinny być zresztą przekazane do wiadomości wszystkim zainteresowanym na początku roku szkolnego. Obowiązkiem wychowawcy jest wyjaśnić rodzicom i dzieciom wszelkie zawiłości czy niejasności chociażby takie dlaczego to Olek, który ledwie czyta i wzorowa ze wszystkiego Ania mogą mieć oboje oceny celujące.

Klasy integracyjne są często odwiedzane przez studentów. Odbywają w nich swoje praktyki. Nierzadko prowadzą badania związane z pracą dyplomową, przekazują dzieciom, rodzicom różnorodne ankiety do wypełniania. Szkoła w której pracuję stara się ułatwiać przyszłym pedagogom, psychologom zdobywanie doświadczenia w naszej placówce. Warto wiedzieć, że dzieci zazwyczaj bardzo lubią takich gości.

Praca w klasie integracyjnej wymaga ścisłej współpracy pedagoga z nauczycielem. Zazwyczaj razem uczestniczą w zebraniach z rodzicami, razem wystawiają oceny. Razem też układają program wychowawczy czy kulturalny dla swoich uczniów. Bywa, że wspólnie lub zamiennie prowadzą zajęcia.

Jako pedagog wspierający uważam, że klasa integracyjna jest czymś wyjątkowym na tle zwykłych. Rodzic zapisując dziecko do klasy integracyjnej daje mu szansę nauczenia się tolerancji wynikającej nie z poczucia wyższości, nie z litości, ale z szacunku i zrozumienia potrzeb drugiego człowieka.

Trzeba pamiętać, że edukacja szkolna to zaledwie początek edukacji obywatelskiej. I to właśnie w szkołach widać jak pod mikroskopem, jak wiele jest jeszcze uprzedzeń i nierówności w postrzeganiu i traktowaniu osób niepełnosprawnych. Starajmy się, by świat dzieci sprawnych i świat dzieci niepełnosprawnych stawał się jednym bezpiecznym i kolorowym światem mimo, a może tym bardziej, że Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych już za nami.

Dzieci sprawne inaczej są wśród nas. Wierzę, że klasy integracyjne, które powstają w szkołach masowych są szansą także dla dorosłych czy to nauczycieli, czy rodziców zdrowych dzieci na zmianę sposobu patrzenia i traktowania osób niepełnosprawnych.