Historia szkoły

"Celem naszej szkoły jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, uczenie samodzielności, współpracy i odpowiedzialności. W atmosferze zaufania i bezpieczeństwa uczeń będzie mógł stać się osobą kreatywną, tolerancyjną i otwartą na potrzeby innych. Zadanie to zrealizuje kompetentna i fachowa kadra pedagogiczna."

 

1 września 1992 r. przy ulicy Feliksa Pancera 3 zainaugurowała swoją działalność Szkoła Podstawowa nr 342. Dzień ten był ukoronowaniem wieloletnich oczekiwań mieszkańców Tarchomina na możliwość realizacji obowiązku szkolnego przez ich dzieci jak najbliżej miejsca zamieszkania. Szkoła liczyła 7 oddziałów, naukę rozpoczęło w nich 192 uczniów. Kadra pedagogiczna liczyła 15 osób. Już w listopadzie 1994 w szkole powołano pierwsze klasy integracyjne, w których praca oparta była na autorskich programach dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektorem szkoły była p. Liliana Zientecka

1 września 1999 r. szkoła uzyskała status i nazwę Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 342 i przyjęła cytowaną na wstępie misję. Zmianie uległa struktura organizacyjna placówki. Pojawiły się klasy czwarte i pąte - wszystkie o charakterze integracyjnym. Rok później szkoła została przeniesiona do nowego, dobrze wyposażonego budynku przy ulicy Strumykowej 21 - dostosowanego architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale dzieliła go z Gimnazjum nr 3. W tym okresie systematycznie wzrastała ilość oddziałów i liczba zatrudnionych nauczycieli. Dyrektorem szkoły była p. Ewa Kaźmierska.

1 września 2003 - placówka ponownie zmienia nie tylko siedzibę, ale i nazwę. Już jako Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi obejmuje w posiadanie samodzielny budynek przy ulicy Strumykowej 21 A w którym istnieje do dziś. Naukę rozpoczęło tu 850 uczniów w 37 oddziałach. Zatrudniano 90 nauczycieli. Dyrektorem szkoły była (i nadal jest) p. Maria Marciniak. Wicedyrektorami były i są panie: Halina Andrzejak, Barbara Janowska i Iwona Kwiatuszyńska.

Warto wiedzieć, że 22 kwietnia 2005 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Marcina Szancera oraz wręczenia Sztandaru. Od tej chwili będzie on towarzyszył wszystkim ważnym wydarzeniom szkolnym i państwowym. Tego dnia po raz pierwszy społeczność szkolna gościła p. Zofię Sykulską żonę prof. Szancera oraz jego syna Jana Piotra z żoną. Tego dnia po raz pierwszy uczniowie klasy VIb utworzyli poczet sztandarowy, a wybrani przedstawiciele wszystkich uczniów złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Tego dnia po raz kolejny byliśmy dumni, że uczymy się i pracujemy w SP 342. Dzień 22 kwietnia jest oficjalnym dniem Święta Szkoły.


PIERWSZY DZIEŃ WAKACJIJESTEŚ GOTOWY?
45
DNI
45
GODZIN
45
MINUT
Strona główna
Szkoła posiada pracownię komputerową oraz pracownię multimedialną sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny
Szkoła przyłączyła się do realizacji projektu edukacyjnego "Wiślana Szkoła"
Szkoła realizowała projekt w ramach Partnerskie Projekty Szkół Programu COMENIUS
Fundacja Rozwoju Edukacji
Szkoła uczestniczyła w Projekcie unijnym „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
mistrzowie_kodowania.jpg cyfrowobezpieczni_1.jpg logo_instaling.png eTwinning_2.jpg 3W.jpg 7-jpg.jpg 1-jpg.jpg 5-jpg.jpg