Do końca roku szkolnego pozostało: 6 Wirtualny spacer po szkole

Historia szkoły

"Celem naszej szkoły jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, uczenie samodzielności, współpracy i odpowiedzialności. W atmosferze zaufania i bezpieczeństwa uczeń będzie mógł stać się osobą kreatywną, tolerancyjną i otwartą na potrzeby innych. Zadanie to zrealizuje kompetentna i fachowa kadra pedagogiczna."

 

1 września 1992 r. przy ulicy Feliksa Pancera 3 zainaugurowała swoją działalność Szkoła Podstawowa nr 342. Dzień ten był ukoronowaniem wieloletnich oczekiwań mieszkańców Tarchomina na możliwość realizacji obowiązku szkolnego przez ich dzieci jak najbliżej miejsca zamieszkania. Szkoła liczyła 7 oddziałów, naukę rozpoczęło w nich 192 uczniów. Kadra pedagogiczna liczyła 15 osób. Już w listopadzie 1994 w szkole powołano pierwsze klasy integracyjne, w których praca oparta była na autorskich programach dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektorem szkoły była p. Liliana Zientecka

1 września 1999 r. szkoła uzyskała status i nazwę Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 342 i przyjęła cytowaną na wstępie misję. Zmianie uległa struktura organizacyjna placówki. Pojawiły się klasy czwarte i pąte - wszystkie o charakterze integracyjnym. Rok później szkoła została przeniesiona do nowego, dobrze wyposażonego budynku przy ulicy Strumykowej 21 - dostosowanego architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale dzieliła go z Gimnazjum nr 3. W tym okresie systematycznie wzrastała ilość oddziałów i liczba zatrudnionych nauczycieli. Dyrektorem szkoły była p. Ewa Kaźmierska.

1 września 2003 - placówka ponownie zmienia nie tylko siedzibę, ale i nazwę. Już jako Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi obejmuje w posiadanie samodzielny budynek przy ulicy Strumykowej 21 A w którym istnieje do dziś. Naukę rozpoczęło tu 850 uczniów w 37 oddziałach. Zatrudniano 90 nauczycieli. Dyrektorem szkoły była (i nadal jest) p. Maria Marciniak. Wicedyrektorami były i są panie: Halina Andrzejak, Barbara Janowska i Iwona Kwiatuszyńska.

Warto wiedzieć, że 22 kwietnia 2005 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Marcina Szancera oraz wręczenia Sztandaru. Od tej chwili będzie on towarzyszył wszystkim ważnym wydarzeniom szkolnym i państwowym. Tego dnia po raz pierwszy społeczność szkolna gościła p. Zofię Sykulską żonę prof. Szancera oraz jego syna Jana Piotra z żoną. Tego dnia po raz pierwszy uczniowie klasy VIb utworzyli poczet sztandarowy, a wybrani przedstawiciele wszystkich uczniów złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Tego dnia po raz kolejny byliśmy dumni, że uczymy się i pracujemy w SP 342. Dzień 22 kwietnia jest oficjalnym dniem Święta Szkoły.