Do końca roku szkolnego pozostało: 6 Wirtualny spacer po szkole

Grupa Musicalowa "3W"

Po pierwsze: 3 W to trzy wymiary naszych działań: teatr, taniec i śpiew...
Po drugie: 3 W to skrót pochodzący od nazwy naszych zajęć, czyli warsztatów wizualno-wokalnych...
Po trzecie: 3 W lub raczej www to przestrzeń (oprócz sceny), w której tworzymy  i promujemy nasze projekty...
Po czwarte: ... to znaczenie tylko dla wtajemniczonych ;-)
To było w wielkim skrócie, a tak na poważnie…
Grupa Musicalowa 3W to projekt w całości wymyślony, zaprojektowany i realizowany z powodzeniem od 2012 roku przez trzy nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 342:
Renatę Wasilewską, Ewelinę Krawcewicz – Wasiucionek i Annę Wojtach.
Program przeznaczony jest do pracy z uczniem zdolnym w ramach zajęć pozalekcyjnych funkcjonujących w szkole w wymiarze, średnio co najmniej dwóch godzin tygodniowo. W ramach zajęć realizowane są:
• treści teatralne,
• treści wokalne,
• treści taneczne,
• treści filmowe.
Uczniowie uczestniczą także w tematycznych wycieczkach, których nadrzędnym celem jest rozwój zdolności aktorskich, tanecznych i wokalnych oraz poszerzenie wiedzy teoretyczne z wyżej wspomnianych dziedzin. Uczniowie biorący udział w zajęciach zostają wyłonieni w szkolnych eliminacjach. Swoje umiejętności prezentują w szkole i poza nią, podczas występów i konkursów.
Nadrzędnym celem realizowanych zajęć jest inspirowanie do pogłębiania wiedzy teatralnej, muzycznej, tanecznej i filmowej poprzez kształtowanie samodzielności, kreatywności, chęci poszukiwania, korzystania z różnych źródeł informacji, pobudzanie do aktorskich ekspresji, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce, przy wykorzystaniu różnych metod, form i technik pracy.
Oto filmik reklamowy z działalności 3W do 2015 r.