Do końca roku szkolnego pozostało: 6 Wirtualny spacer po szkole

Koła zainteresowań

ROK SZKOLNY 2017/2018

Zapisy odbywają się podczas pierwszych zajęć u nauczyciela prowadzącego koło. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w tych zajęciach.

Koło techniczno-plastyczne dla klas 1-3

Zajęcia mają na celu działalność ogólnorozwojową  oraz pobudzenie i rozwijanie zdolności twórczych. Uczniowie na zajęciach mają możliwość poznania i wypróbowania wielu technik plastycznych. Ponadto  doskonalą swój warsztat w zakresie umiejętności stosowania różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych.
Niniejsza galeria jest prezentacją fotografii prac plastycznych i pomysłów wykonywanych przez uczniów podczas zajęć koła techniczno-plastycznego. Przedstawione koncepcje dowodzą, że wystarczy odrobina wyobraźni, aby stworzyć „coś z niczego”.
Prowadząca koło: Monika Sarnacka