Do końca roku szkolnego pozostało: 6 Wirtualny spacer po szkole

Koła zainteresowań

ROK SZKOLNY 2017/2018

Zapisy odbywają się podczas pierwszych zajęć u nauczyciela prowadzącego koło. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w tych zajęciach.