Aktualności

07.06.2018
Lato w mieście - Informacja

„Szanowni Państwo,

informacje o zakwalifikowaniu do Programu „Lato w Mieście 2018” można uzyskać – od 7 czerwca 2018 roku, od godz. 16:00 -  poprzez zalogowanie się  do  elektronicznego systemu zgłoszeń pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl.

Rodzice/prawni  opiekunowie uczniów zakwalifikowanych do  Program ”Lato w Mieście 2018” proszeni są o potwierdzenie w terminie od 8 czerwca 2018 roku, od godz. 8:00  do 18 czerwca 2018 roku do  godz. 15:00 woli uczestnictwa w ww. Programie - poprzez złożenie w sekretariacie szkoły, w  której uczeń został zakwalifikowany - pobranej z elektronicznego systemu zgłoszeń (www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl) karty kwalifikacyjnej oraz dokonanie opłaty za posiłki  na numer konta ww. szkoły (potwierdzenie przelewu).  Uczniowie zwolnieni  w ciągu roku szkolnego 2017/2018 z opłat za posiłki proszeni są o dostarczenie wraz z ww. kartą kwalifikacyjną zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły.

Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestnictwa w Warszawskim Programie „Lato w Mieście 2018”.

Zgodnie z harmonogramem zapisów na Warszawski Program „Lato w Mieście 2018” w dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. 16:00 zostaną przekazane za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń (www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl) informacje, o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych na Warszawski  Program „Lato w Mieście 2018”.”

PIERWSZY DZIEŃ WAKACJIJESTEŚ GOTOWY?
45
DNI
45
GODZIN
45
MINUT
Strona główna
Szkoła posiada pracownię komputerową oraz pracownię multimedialną sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny
Szkoła przyłączyła się do realizacji projektu edukacyjnego "Wiślana Szkoła"
Szkoła realizowała projekt w ramach Partnerskie Projekty Szkół Programu COMENIUS
Fundacja Rozwoju Edukacji
Szkoła uczestniczyła w Projekcie unijnym „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
mistrzowie_kodowania.jpg cyfrowobezpieczni_1.jpg logo_instaling.png eTwinning_2.jpg 3W.jpg 7-jpg.jpg 1-jpg.jpg 5-jpg.jpg