Aktualności

22.10.2018

Szanowni Rodzice, dzieci z oddziałów przedszkolnych.

 

Przypominam, że tzw. dyżury opiekuńczo-wychowawcze w dni wolne od zajęć lekcyjnych dotyczą tylko i wyłącznie uczniów klas I-VIII. 
Oddziały przedzkolne jako placówka nieferyjna pracują zgodnie z tygodniowym planem zajęć i realizują program wychowania przedszkolnego.