Kalendarz

Kalendarz organizacyjny na rok szkolny 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego:  3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 24-31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe:  28 stycznia-10 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 18-23 kwietnia 2019 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze):

 •     2 listopada 2018 r. 
 •     2 stycznia 2019 r.
 •     29-30 kwietnia 2019 r.
 •     15-17 kwietnia 2019 r. (egzaminy klas ósmych)
 •     2 maja 2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie: 22 czerwca - 1 września 2019 r.


Terminarz klasyfikacji po I i II semestrze w roku szkolnym 2018/2019

Terminarz klasyfikacji śródrocznej:
 • 14 grudnia - powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz ocenach nagannych zachowania
 • 21 grudnia - powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych oraz ocenie zachowania
 • 15 stycznia - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 
 • 22 stycznia - Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację 
 • 27 stycznia - koniec I semestru 
 • 12 lutego - Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestru
Terminarz klasyfikacji końcowej:
 • 10 maja - powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nagannych ocenach zachowania
 • 29 maja - powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych oraz ocenie zachowania
 • 12 czerwca - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna   
 • 6-7 czerwca - egzaminy klasyfikacyjne
 • 18 czerwca - Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację końcową i promocję uczniów 
 • 25 czerwca - Rada Pedagogiczna podsumowująca II semestr 
UWAGA:
 • do 7 dni od zakończenia zajęć - składanie podań do Dyrektora dot. zastrzeżeń do trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania
 • 26-28 sierpnia - egzaminy poprawkowe 

Harmonogram prac rady pedagogicznej i spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/19

Terminarz spotkań z rodzicami uczniów:
 • klas I - III: 12 września, 14 listopada, 3 stycznia, 13 marca, 29 maja
 • klas IV - VII: 12-13 września, 14-15 listopada, 3-4 stycznia, 13-14 marca, 29-30 maja
Terminarz prac rady pedagogicznej (posiedzenia):
• 11 września • 9 października • 13 listopada • 15 stycznia • 22 stycznia • 12 lutego • 12 marca • 14 maja • 12 czerwca • 18 czerwca • 25 czerwca • 26 sierpnia • 28 sierpnia


Informuje: Dyrektor Szkoły (Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 28 sierpnia 2017 r.)

Podstawa prawna:


PIERWSZY DZIEŃ WAKACJIJESTEŚ GOTOWY?
45
DNI
45
GODZIN
45
MINUT
Strona główna
Szkoła posiada pracownię komputerową oraz pracownię multimedialną sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny
Szkoła przyłączyła się do realizacji projektu edukacyjnego "Wiślana Szkoła"
Szkoła realizowała projekt w ramach Partnerskie Projekty Szkół Programu COMENIUS
Fundacja Rozwoju Edukacji
Szkoła uczestniczyła w Projekcie unijnym „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
mistrzowie_kodowania.jpg cyfrowobezpieczni_1.jpg logo_instaling.png eTwinning_2.jpg 3W.jpg 7-jpg.jpg 1-jpg.jpg 5-jpg.jpg