Erasmus+

PROJEKTY UNIJNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
Rok szkolny 2019/2020


W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole realizowane są dwa projekty międzynarodowe w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

   Pierwszym z nich jest projekt zatytułowany „OTIZM ONLAR HEPIMIZIN” – „Autystycy są wśród nas” (Erasmus+ 2019-1-TR01-KA201-077188) realizowanyw ramach partnerstw strategicznych (KA 201) polegający na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Celem działań takiego projektu jest wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.
Koordynatorem projektu jest szkoła turecka z Konii, a partnerami oprócz naszej szkoły są szkoły i placówki edukacyjne z Hiszpanii, Rumunii i Belgii.
Celem tego projektu jest zwiększenie świadomości na temat funkcjonowania uczniów autystycznych oraz wzmocnienie kompetencji nauczycieli pracujących w tej dziedzinie.
Realizacja tego projektu przewidziana jest na dwa lata i będzie finansowana ze środków unijnych programu Erasmus+.
Koordynatorem projektu ze strony szkoły jest wicedyrektor Anna Stec.

   Drugi projekt międzynarodowego programu Erasmus+ realizowany będzie w ramach tzw. Akcji KA1 (KA101) w obszarze edukacji szkolnej tzw. Job shadowing, czyli „obserwacja pracy”.
Tytuł projektu brzmi „EACH CHILD IS INVALUABLE” - „Każde dziecko jest jedyne w swoim rodzaju” (KA 2019-1-TR01-KA101-072096).
Koordynatorem projektu jest placówka oświatowa wspierająca edukację Selçuklu District Directorate Konya w Turcji.
W ramach tego projektu w dniach 30 marca – 3 kwietnia bieżącego roku będziemy gościć 12 nauczycieli z Konii w Turcji, którzy zainteresowani są naszymi doświadczeniami i rozwiązaniami w nauczaniu integracyjnym oraz w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Korzystając z umiejętności naszych nauczycieli oraz specjalistów szkolnych chcą oni wzbogacić swój warsztat pracy o metody i standardy stosowane w krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie będą się dzielili z nami swoimi doświadczeniami i wymieniali pomysłami oraz rozwiązaniami wypracowanymi w ich placówkach.

Anna Stec