HARMONOGRAM  prac Rady Pedagogicznej, spotkań z rodzicami i dni wolnych od zajęć dydaktycznych SP342 - Kalendarz Kalendarz, harmonogram, rady pedagogiczne, spotkania z rodzicami, dni wolne od zajęć dydaktycznych

Kalendarz

HARMONOGRAM  prac Rady Pedagogicznej, spotkań z rodzicami i dni wolnych od zajęć dydaktycznych

<I semestr>        <II semestr>

w I semestrze roku szkolnego 2021/2022

1.09.2021r. zebrania rodziców uczniów 
14.09.2021r.  Rada Pedagogiczna 
5.10.2021r. Rada Pedagogiczna 
12 listopada 2021 r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych
16.11.2021r. Rada Pedagogiczna z podziałem na zespoły nauczycielskie 
17 i 18.11.2021r.  zebrania rodziców
do 10.12.2021r. wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną oraz naganną zachowania – powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz ocenach nagannych zachowania
do 14 grudnia 2021r. wystawienie propozycji ocen - powiadomienie uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych i ocenach  zachowania
23.12. – 31.12.2021r. zimowa przerwa świąteczna
5.01.2022r. wypełnienie druku samooceny 
7 stycznia 2022 r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych
10.01.2022r. powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach
10 i 11.01.2022r.  zebrania rodziców uczniów
do 17.01.2022r. wystawienie ocen semestralnych i ocen z zachowania, powiadomienie rodziców uczniów o wystawionych ocenach semestralnych
25.01.2022r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna i zatwierdzająca klasyfikację I semestr 
31.01-13.02.2022r.  ferie zimowe
30.01.2022r. zakończenie I semestru
15.02.2022r.  Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr

 

w II semestrze roku szkolnego 2021/2022

8.03.2022r. Rada Pedagogiczna 
14 - 19.04.2022r. wiosenna przerwa świąteczna
29 kwietnia 2022 r.
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2 maja 2022 r.  dzień wolny od zajęć dydaktycznych
10.05.2022r. Rada Pedagogiczna z podziałem na zespoły nauczycielskie
13.05.2022r.  wystawienie i powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz ocenach nagannych zachowania 
20.05.2022r. wypełnienie druku samooceny 
do 13 maja 2022r. wystawienie propozycji ocen oraz powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach końcowych
24, 25, 26 maja 2022r. egzamin ósmoklasisty
dni wolne od zajęć dydaktycznych
19 i 20.05.2022r. zebrania rodziców uczniów
27.05.2022r. uczeń zgłasza nauczycielowi przedmiotu deklarację podwyższenia przewidywanej oceny rocznej lub wychowawcy klasy wniosek o uzyskanie wyższej niż przewidywana roczna ocena zachowania (na dwa tygodnie przed klasyfikacją końcową)
27.05.2022r.  wychowawca informuje dyrektora szkoły o prośbie ucznia
31.05.2022r. zwołanie zespołu nauczycieli
31.05.2022r. opracowanie zadań dla ucznia 
2.06.2022r. zdanie sprawozdania przez ucznia przed zespołem wychowawczym klasy w obecności dyrektora, przedstawienie podobnego sprawozdania przed zespołem klasowym. Głosowanie tajne.
2.06.2022r. ustalenie ostatecznej oceny zachowania przez wychowawcę po analizie tajnego głosowania i zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli w porozumieniu z dyrektorem szkoły
2-3.06.2022r. egzaminy klasyfikacyjne
do 8.06.2022r. wystawienie ocen 
9.06.2022r. złożenie wszystkich załączników do Rady Pedagogicznej 
14.06.2022r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna i zatwierdzająca klasyfikację końcową i promocję uczniów 
13, 14, 15 czerwca 2022r. egzamin ósmoklasisty – 2 termin
17 czerwca 2022 r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24.06.2022r.  zakończenie roku szkolnego
28.06.2022r. Rada Pedagogiczna podsumowująca II semestr 
do 7 dni po zakończeniu zajęć składanie podań do dyrektora – zastrzeżenia do trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania
25.08.2022r. Rada Pedagogiczna
26.08.2022r.  Rada Pedagogiczna z podziałem na zespoły nauczycielskie
23-26.08.2022r. egzaminy poprawkowe