Szachy

Cyt. „Gra w szachy ma bardzo długą historię, jednak początki samej gry nie są do końca ustalone. Różni badacze podają różne miejsca i historie. Najprawdopodobniej pochodzi z Indii, z V – VI wieku n.e. Współczesne zasady dopracowywane były najpewniej w Persji. „Szach mat” oznacza w tym języku „król jest martwy”. W Polsce wzmianki ma temat szachów odnajdujemy od czasów Bolesława Krzywoustego.” Koniec cyt. Elżbieta Szymańska 

Świat się zmienił, ale nie szachy. To gra, której nadal warto się uczyć ponieważ:

1.      Podnosi iloraz inteligencji

2.      Uczy rozwiązywania problemów

3.      Rozwija wyobraźnię

4.      Ćwiczy koncentrację uwagi

5.      Uczy planowana

6.      Doskonali  pamięć

Na koło szachowe - uczniów z klas II i  III -zaprasza Pani Izabela Szeligowska