Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie

Aktualności

12.01.2023

Informacje dla rodziców - Egzamin ósmoklasisty w 2023 roku

UWAGA !!! Sposób organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku może zostać zmodyfikowany jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.

Rodzicu

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się w dniach 23, 24 i 25 maja 2023 roku. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Oznacza to, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin odbywa się w formie pisemnej i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego w pierwszym dniu (trwa 120 minut), matematyki (100 minut) i języka obcego nowożytnego (90 minut).

Całość informacji w zakładce Uczeń/Ósmoklasista