Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie aktualności szkoły podstawowej nr 342

Aktualności

14.03.2023

Oddział specjalny - rekrutacja 2023/2024

Oddział specjalny

W roku szkolnym 2023/24 rozpoczynamy nabór na poziomie klas pierwszych do oddziału specjalnego dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera. 

Warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału specjalnego jest złożenie do dnia 31 maja 2023r. w sekretariacie filii szkoły przy ul. Topolowej 15 „Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału specjalnego w SP 342” 

Do wniosku należy załączyć:  

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na autyzm, w tym Zespół Aspergera,
zaświadczenie o spełnieniu obowiązku przygotowania przedszkolnego.   
 
Rodziców zainteresowanych nauką w naszej szkole zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji.