Aktualności

13.04.2018

Gry – nie do lamusa!

Obecnie na topie są gry komputerowe. Jest w nich, na ogół, szybka akcja, barwna grafika, różne rozgrywki i jeszcze możliwość rywalizowania w sieci. Wiele z nich to gry wartościowe, kształcące, edukacyjne. Pomagają w nauce różnych przedmiotów, poszerzają wiedzę. Ale tu wszystko dzieje się w świecie wirtualnym, oddziałuje bezpośrednio na zmysł wzroku i męczy oczy. Kontakt w sieci podczas niektórych gier to kontakt szczątkowy. Korzystajmy rozsądnie z gier komputerowych.
Powinniśmy docenić inny rodzaj gier, znany od stuleci, a mianowicie gry planszowe. Wachlarz korzyści z ich używania nie pozwala odłożyć ich do lamusa. Nie są one przeżytkiem i na szczęście przeżywają swego rodzaju renesans. Niektórzy kojarzą je tylko z warcabami czy szachami (niczego im nie ujmując, bo są to bardzo wartościowe gry). Tymczasem jest ich całe mnóstwo i ciągle powstają nowe. Już od najmłodszych lat dzieci powinny mieć możliwość obcowania z nimi. Zajęcia, zabawy i rozgrywki przy użyciu gier planszowych wymagają czasu rodziców czy dziadków, ale jest to dobrze spożytkowany czas.
Wielkim atutem gier planszowych jest bezpośredni kontakt z innymi osobami. Tu kształtują się umiejętności społeczne, negocjacyjne, decyzyjne.
Korzyści, jakie wypływają z grania w gry planszowe, trudno wyliczyć.


Gracze: nawiązują relacje społeczne, uczą się współdziałania, uczą się przestrzegania określonych reguł, poznają sposoby wyrażania emocji, konfrontują się z uczuciem przegranej i próbują panować nad złością i frustracją.


Gry planszowe rozwijają: dziecięcą sprawność motoryczną, spostrzegawczość, refleks, orientację przestrzenną, pamięć, myślenie.
Gry kształtują analizę i syntezę wzrokową i słuchową, usprawniają mowę, wzbogacają zasób słownictwa, uczą strategii działania. Wpływają na doskonalenie różnych umiejętności, szczególnie matematycznych. Rozbudzają zainteresowania. Jeśli są to gry planszowe dydaktyczne, to sprzyjają opanowaniu określonej wiedzy, zdobyciu pożądanych umiejętności.


Stosowane podczas zajęć lekcyjnych podnoszą ich atrakcyjność, zwiększają zaangażowanie i  zainteresowanie uczniów oraz wpływają na szybszą naukę. Ta metoda zdobywania wiedzy nie może być często stosowana ze względu na ograniczenia czasowe każdej lekcji. Gry należy wykorzystywać np. w czasie, gdy dzieci przebywają w świetlicy szkolnej, czekając na rodziców. Jest to bardzo dobrze wypełniony czas.
Trzeba pamiętać, aby dobrać grę do wieku dziecka, jego zainteresowań, potrzeb czy celów jakie chcemy uzyskać. Poprzez wspólne gry rodzice mogą obserwować rozwój dziecka i razem miło spędzać czas. Wszystkie korzyści płynące z gier planszowych przemawiają za tym, aby zacząć w nie grać.


Jadwiga Wyzińska