eTwinning

eTwinning_2

Od roku szkolnego 2007/2008 nasza szkoła systematycznie współpracuje ze szkołami z różnych krajów w ramach realizacji projektów eTwinning.

Dotychczas zrealizowane zostały następujące projekty:

1.     „There we come from – Where do we go to? - Kraj: Niemcy

2.     „Taste of My Life” - Kraje: Grecja, Włochy, Węgry

3.     „Welcome to Our Lives” - Kraje: Hiszpania, Azerbejdżan, Armenia, Dania, Gruzja, Ukraina

4.     „Animal Diversity- Knowing Partuguese and Other European Animals” – Kraje: Portugalia i Rumunia

5.     „Let's Keep a Diary and Exchange It” – Kraj: Turcja. Projekt został wyróżniony Odznaką Jakości.

6.     „Children Our Future” – Kraje: Rumunia, Litwa, Włochy, Turcja, Serbia, Kenia, Uganda, Włochy

7.     „We Love Christmas” – Kraje: Rumunia, Litwa, Włochy, Turcja, Serbia, Kenia, Uganda, Włochy

8.     „European Friendship” – Kraje: Turcja, Rumunia

9.     „Cooking with Kids” – Kraje: Polska, Turcja, Czechy, Litwa, Hiszpania, Rumunia  

10. „We Have Friends All Over Europe” - Kraje: Grecja, Turcja, Hiszpania, Słowacja

11. „Penfriends” – Kraj: Francja

12. „European Serious Gamers” – Kraje: Francja, Norwegia

13. „Acceptance and Tolerance” - Kraje: Grecja, Turcja, Francja, Norwegia, Słowacja, Wielka Brytania 

14. „What's Up?”-  Kraj: Turcja

15. „The Magical Power of Games in Learning English” - Kraje: Hiszpania, Turcja, Włochy

16. „Good Manners In the 21st Century” - Kraje: Rumunia, Turcja, Gruzja, Polska.

17. "Welcome Autumn!" - Kraje: Turcja, Włochy, Litwa.