Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo (SOC)

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy wspólnie dbają o równowagę między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. 

Szkoły biorące udział w projekcie Fundacji Dbam o mój zasięg - SOC, starają rozwijać 7 obszarów:

  1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach i problemach wynikających z ich nadużywania.
  2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
  3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
  4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
  5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
  6. Nauka kompetencji przyszłości.
  7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie

 

Informacje związane ze Szkołą Odpowiedzialną Cyfrowo: