Projekty

Nasza szkoła od lat uczestniczy w realizacji projektów zarówno o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. Projekty mają za zadanie poszerzać horyzonty naszych uczniów, nawiązywać kontakty międzynarodowe, rozwijać kompetencje nauczycieli, wzmacniać nauczanie języków obcych, w szczególności języka angielskiego, oraz wspierać ogólny proces dydaktyczny realizowany w naszej szkole. Dzięki realizacji tych projektów szkoła zyskuje środki, pomoce dydaktyczne oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.