Projekty

Nasza szkoła od lat uczestniczy w realizacji projektów zarówno o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. Projekty mają za zadanie poszerzać horyzonty naszych uczniów, nawiązywać kontakty międzynarodowe, rozwijać kompetencje nauczycieli, wzmacniać nauczanie języków obcych, w szczególności języka angielskiego, oraz wspierać ogólny proces dydaktyczny realizowany w naszej szkole. Dzięki realizacji tych projektów szkoła zyskuje środki, pomoce dydaktyczne oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

2.png    3.png    4.png    5.png    6.png    7.png    8.png    14.png    1.png    9.png    10.png    11.png    13.png    15.png    12.png