Wolontariat - Szkolny Klub Wolontariatu SP342 - Wolontariat - Szkolny Klub Wolontariatu Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie Wolontariat, Szkolny Klub Wolontariatu

Wolontariat - Szkolny Klub Wolontariatu

 < Garść informacji >   < Jak się przyłączyć?< Działania wolontariuszy >

Garść informacji

 

Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą uczniów skierowaną do rówieśników, którzy chcą czynnie reagować na potrzeby innych osób np. chorych, ubogich, samotnych lub instytucji wspierających takie osoby, a także prowadzących działania na rzecz zwierząt, ochrony środowiska i klimatu. 

Działanie Klubu należy liczyć od 2000 roku, kiedy to Małgorzata Paster objęła grupę uczniów opieką koordynując ich działania. Od tego czasu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 342 wzięli udział w wielu akcjach wsparcia potrzebujących. W szerokim wachlarzu ich działań są między innymi Żółte Pola nadziei - wsparcie hospicjum, świąteczne wsparcie charytatywne OPSu czy motywowanie Dniem na TAK.

Wolontariuszami od wielu lat opiekuje się Małgorzata Paster i Barbara Gordat wspierana przez Annę Wojdach, Katarzynę Alberską, Anetę Kempę i Martę Adamczyk.

 

Jak się przyłączyć?

 

Członkami Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą być chętni uczniowie SP 342, którzy spełniają warunki regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu.
Warunkiem uzyskania członkostwa jest:

  1. znajomość celów i sposobu działania Szkolnego Klubu Wolontariatu;
  2. akceptacja regulaminu; nowy regulamin ważny od 14.02.2022 r.
  3. posiadanie pisemnej zgody rodziców na udział w wolontariacie. 

Koordynatorzy szkolnego Koła Wolontariatu

Działania wolontariuszy

 

zobacz pozostałe akcje Wolontariatu >>