Wpłaty na fundusz Rady Rodziców

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców z tytułu uczęszczania ucznia do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 można dokonywać przelewem na konto Rady Rodziców:

91 1160 2202 0000 0000 2925 0098

koniecznie z dopiskiem:

"Świetlica (imię i nazwisko ucznia oraz klasa)..."