Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców z tytułu uczęszczania ucznia do świetlicy szkolnej można dokonywać przelewem na konto Rady Rodziców:

91 1160 2202 0000 0000 2925 0098

koniecznie z dopiskiem:

"Świetlica (imię i nazwisko ucznia oraz klasa)..."