Logopeda

* W szkole przy ul. Strumykowej logopedzi przyjmują w pokoju 102 (I piętro) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu - tel. 889-50-12, wew. 130.
W filii przy ul. Topolowej – w pokoju 2.1.5 (II piętro); tel. 781-70-80, wew. 211. 

Katarzyna Aronowicz - neurologopeda

Poniedziałek

8.00-12.20

(gabinet Strumykowa)

Wtorek

9.30-14.10

(gabinet Topolowa)

Środa

9.30-14.45

(gabinet Topolowa)

Czwartek

9.45-15.00

(gabinet Topolowa)

Piątek

10.40-13.20

(gabinet Strumykowa)

 
Agnieszka Bieniek-Nowakowska - logopeda

Poniedziałek

8.50-13.15

(gabinet Topolowa)

Wtorek

8.40-13.15

(gabinet Topolowa)

Środa

8.50-12.15

(gabinet Topolowa)

Czwartek

8.00-11.25

(gabinet Strumykowa)

Piątek

8.00-12.15

(gabinet Topolowa)


Zuzanna Forszpaniak - logopeda

Poniedziałek

8:50-14:20

(gabinet Topolowa)

Wtorek

8:00-11:25

(gabinet Topolowa)

Środa

10:45-11:30

12:20-16:45

(gabinet Strumykowa)

Czwartek

08:50-12:05

(gabinet Topolowa)

Piątek

10:40-11:25

(gabinet Topolowa)

 

Zakres działania gabinetu logopedycznego w SP342:
  • diagnoza i terapia logopedyczna dzieci (z dyslalią, opóźnieniem rozwoju mowy, niedokształceniem mowy - alalią, dyzartrią, jąkaniem oraz ze sprzężonymi zaburzeniami);
  • kompleksowa opieka nad dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – współpraca z pedagogiem terapeutą, pedagogiem szkolnym, wychowawcą, psychologiem i nauczycielem ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, pielęgniarką;
  • indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną;
  • nowoczesne metody terapii (elementy SI, muzykoterapii, biblioterapii; programy multimedialne).