Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie logopeda, pedagog, specjalista

Logopeda

Zakres działania gabinetu logopedycznego w SP342:
  • diagnoza i terapia logopedyczna dzieci (z dyslalią, opóźnieniem rozwoju mowy, niedokształceniem mowy - alalią, dyzartrią, jąkaniem oraz ze sprzężonymi zaburzeniami);
  • kompleksowa opieka nad dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – współpraca z pedagogiem terapeutą, pedagogiem szkolnym, wychowawcą, psychologiem i nauczycielem ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, pielęgniarką;
  • indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną;
  • nowoczesne metody terapii (elementy SI, muzykoterapii, biblioterapii; programy multimedialne).

 

Sprawdź także:

Zajęcia dodatkowe