terapeuta, reedukator

Pedagog terapeuta-reedukator

Spis treści
Kim jesteśmy i co robimy?
Kontakt
Nasze projekty
Warto_przeczytać


Kim jesteśmy i co robimy?


Głównym celem zajęć jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie i usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych niezbędnych w nauce czytania i pisania. Zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi objęte będą dzieci z orzeczeniami oraz z opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Wymienione cele mogą być osiągnięte poprzez wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych. We wstępnym okresie terapii przeprowadzona zostanie diagnoza pedagogiczna, dzięki której możliwe będzie sprawdzenie opanowania umiejętności czytania i pisania przez uczniów uczęszczających na zajęcia. Na podstawie przeprowadzonych badań dla każdego nowoprzyjętego ucznia, do końca listopada, zostanie opracowany indywidualny program pracy z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Dla uczniów kontynuujących terapię programy będą aktualizowane a zaobserwowane zmiany zachodzące w rozwoju zapisane.
Zajęcia będą prowadzone raz lub dwa razy w tygodniu przez 30 – 60 minut, indywidualnie lub w grupach 2 – 5 osobowych (indywidualnie - w uzasadnionych przypadkach i za zgodą dyrektora szkoły).

Pedagodzy terapeuci przyjmują interesantów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

ul. Topolowa 15, pokój nr ( piętro), tel. 22 781 70 80, wew.
ul. Strumykowa 21 a, pokój nr ( piętro), tel. 22 676 53 80, wew. 134

Pedagog terapeuta - Barbara Gordat

8:20 - 12:15
TOPOLOWA

11:45 - 16:55
STRUMYKOWA

08:00 - 15:10
STRUMYKOWA

08:00 - 13:15
TOPOLOWA

08:00 - 10:35 11:45 – 14:05
STRUMYKOWA

ul. Topolowa 15, pokój nr ( piętro), tel. 22 781 70 80, wew.
ul. Strumykowa 21 a, pokój nr ( piętro), tel. 22 676 53 80, wew. 134

Pedagog terapeuta - Iwona Chrzanowska

11:35 - 16:55
STRUMYKOWA

10:40 - 16:10
STRUMYKOWA

10:40 - 16:10
TOPOLOWA

10:40 - 16:55
STRUMYKOWA

08:55 - 15:10
TOPOLOWA

ul. Topolowa 15, pokój nr ( piętro), tel. 22 781 70 80, wew.
ul. Strumykowa 21 a, pokój nr ( piętro), tel. 22 676 53 80, wew. 134

Pedagog terapeuta - Ilona Korzeniewska

9:00 - 14:20
STRUMYKOWA

08:50 - 13:05
STRUMYKOWA

09:00 - 13:00
TOPOLOWA

08:00 - 13:05
STRUMYKOWA

09:00 - 10:30
TOPOLOWA

Nasze projekty

 

Warto przeczytać