Publikacje specjalistów, publikacje logopedów, SP342