Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie terapeuta ręki, Trener Grafomotoryki

Pedagog terapeuta ręki

Spis treści:
Kontakt i godziny pracy
Na czym polegają zajęcia?
Nasze projekty
Procedura

Na czym polegają zajęcia?

TERAPIA RĘKI  to  zajęcia usprawniające motorykę małą, czyli precyzyjne ruchy dłoni i palców ( w tym sprawność samoobsługową, manualną i grafomotoryczną).

DO KOGO SKIEROWANA JEST TERAPIA RĘKI?

Terapia ręki skierowana jest do uczniów oddziałów przedszkolnych, klas I – III, IV – VIII, wykazujących:

 • Zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone).
 • Problemy z wykonywaniem codziennych czynności (zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, itp.).
 • Trudności w zabawach manualnych ( niechęć do malowania, lepienia z plasteliny, układania małych przedmiotów, itp.) oraz problem z koordynacją obu rąk w trakcie wykonywania tych czynności.
 • Zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Problemy grafomotoryczne (pisanie, malowanie, nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego).
 • Niechęć dotykania nowych przedmiotów, różnych faktur, itp.
 • Pismo dysgraficzne.


CEL TERAPII RĘKI

 • Rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.
 • Stymulacja dotykowo – proprioceptywna, dostarczenie wrażeń dotykowych.
 • Normalizacja  napięcia mięśniowego w obrębie dłoni i poprawa stabilizacji centralnego układu posturalnego.
 • Wzmocnienie i rozwijanie sprawności obręczy barkowej.
 • Kształtowanie niezależnych ruchów rąk od tułowia.
 • Usprawnianie precyzyjnych ruchów dłoni i palców oraz koordynowanie ich przy pomocy wzroku (ćwiczenia mobilności nadgarstka, niezależnych ruchów obu dłoni i współpracę obu rąk ,dysocjacji palców).
 • Opanowanie prawidłowego chwytu i trzymania narzędzia do pisania.
 • Usprawnianie kontrolowania siły nacisku ręki dziecka w trakcie pisania.
 • Wytwarzanie nawyków związanych z prawidłowym kreśleniem niektórych liter i ich połączeń.
 • Rozwijanie współpracy oka i ręki.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej. Doskonalenie nauki pisania.
 • Poprawa koncentracji uwagi.


PROCEDURA PRZYJĘĆ DZIECKA NA TERAPIĘ RĘKI

Dzieci przyjmowane są w następującej kolejności:

 • Posiadanie Orzeczenia o potrzebie do kształcenia specjalnego.
 • Posiadanie Opinii Psychologiczno – Pedagogicznej, w której widnieją zalecenia do terapii ręki.
 • Zgłoszenia nauczycieli/wychowawców klas.
 • Zgłoszenia rodziców.

Liczba miejsc ograniczona

DIAGNOZA MOTORYKI MAŁEJ

Zanim dziecko rozpocznie terapię ręki:

 • Na pierwszym spotkaniu zostaje przeprowadzona diagnoza motoryki małej według autorskiego arkusza Terapeuty ręki.
 • Następnie zostaje opracowany Indywidualny Program Terapii dla każdego zapisanego ucznia.


SCHEMAT ZAJĘĆ TERAPII RĘKI:

 • Powitanie.
 • Ćwiczenia mięśni brzucha/grzbietu.
 • Seria ćwiczeń rozmachowych.
 • Seria ćwiczeń manualnych.
 • Seria ćwiczeń ruchów precyzyjnych.
 • Relaks.
 • Pożegnanie.


Nasze projekty

Nasze mocne strony