Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie

Zajęcia dodatkowe

Szkoła proponuje uczniom bezpłatne zajęcia dodatkowe. Są wśród nich zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia rozwijające uzdolnienia, ale też zajęcia wspierające rozwój uczniów, w tym o charakterze terapeutycznym. Ważne! Szkoła nie prowadzi terapii. Na zajęcia rozwijające zainteresowania czyli tzw. koła zainteresowań  może zapisać się każde chętne dziecko, ale na wszystkie pozostałe zajęcia będzie potrzebne swoiste „skierowanie”

Warunkiem zapisania ucznia na zajęcia dodatkowe jest tez pisemna Zgoda rodzica. Zapisy odbywają się bezpośrednio u Prowadzących. Liczebność grupy na danych zajęciach określają przepisy prawa oświatowego.