Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie RODO

RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Anna Żebrowska-Kaczyńska

Zastępca Inspektora Danych Osobowych:
Anna Mroczkowska


Kontakt:
e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl

tel. (22) 51 03 620 wew. 233

 

Obowiązek informacyjny dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczniów uczęszczających do SP 342

Monitoring - pełna klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna - dot wiadomości email

Klauzula informacyjna - dot. wizerunku

Klauzula informacyjna - osoby upoważnione do odbioru dzieci

Klauzula informacyjna - dot. deklaracji rodziców dzieci oddz. przedszk. i uczniów I-VIII 

Klauzula informacyjna - dot. członków Rady Rodziców i Rad Oddziałowych

Klauzula informacyjna - konkurs szkolny

Klauzula informacyjna - konkurs o zasięgu międzyszkolnym

Klauzule informacyjne zaktualizowane wz z ustawą "kamilkową":

Klauzule informacyjne - dot. kontrahentów

Klauzule informacyjne - dla osób sprawujących opiekę nad małoletnimi

Klauzule informacyjne - dla osób odbywających praktyki absolwenckie

Klauzule informacyjne - dla osób odbywających praktyki studenckie

Klauzule informacyjne - dla osób ubiegających się o zatrudnienie (niepedagogiczne)

Klauzule informacyjne - dla osób ubiegających się o zatrudnienie (pedagogiczne)

Klauzule informacyjne - dla uczestników naboru na stanowisko pracownika samorządowego

Klauzule informacyjne - dla wolontariuszy

Klauzule informacyjne - dla osób zatrudnionych (niepedagogiczne)

Klauzule informacyjne - dla osób zatrudnionych (pedagogiczne)

Klauzule informacyjne - dla osób zatrudnionych (pracownik samorządowy)