Do końca roku szkolnego pozostało: 6 Wirtualny spacer po szkole

Szkolna gazetka "INTEGRACEK"

Rok szkolny 2017/18


Wydanie 1


Wydanie 2


W
ydanie 3

 
Rok szkolny 2016/17


Wydanie 1

 

Rok szkolny 2015/16


Wydanie 1


 Wydanie 2


 Wydanie 3


Wydanie 1

Rok szkolny 2014/15

 
Wydanie 1, część I

 
Wydanie 1, część II

Rok szkolny 2013/14

 
Wydanie 3