Do końca roku szkolnego pozostało: 6 Wirtualny spacer po szkole

Komunikaty

30.05.2016
Ogłoszenie ws. konkursu ofert na ubezpieczenie NNW 2016/17

     Dyrektor Szkoły ogłasza konkurs na ubezpieczenie NNW uczniów SP 342  w roku szk. 2016/17.  Zakres i warunki ubezpieczenia powinny być przynajmniej takie jak w Informacji. Ofertę wraz z jej opisem (zakres, warunki, warianty itp) oraz aktualnymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) proszę złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2016 r. w wersji elektronicznej  (sekretariat@sp342.waw.pl ) i tradycyjnej na adres szkoły z dopiskiem NNW uczniów SP342.

  Z góry dziękuję za zainteresowanie - dyr. Maria Marciniak-Małetka


30.05.2016
Zgłoszenie dziecka na świetlicę

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok 2016/17  jest już dostępna w formie papierowej  w dyżurkach obu szkół oraz na stronie internetowej (tutaj).

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia (obowiązkowo tabela dot. odbioru dziecka przez osoby trzecie) składamy u kierownika świetlicy od dnia 19.04 do dnia 23.06.16 r.

Kartę  można złożyć w obu placówkach niezależnie od klasy do której uczęszcza dziecko, w następujących terminach dyżurów:
Wtorki – SP 342 ul. Strumykowa 21A,  pok. 025 (sekretariat) – w godzinach: 16.00 – 18.30
Czwartki – Szkoła Filialna ul. Topolowa 15, pok. 1.1.1  w godzinach: 16.00 – 18.30
Piątki  Szkoła Filialna ul. Topolowa 15, pok. 1.1.1  w godzinach: 9.00 – 10.30

Przy składaniu kart uiszczamy gotówką, tak jak w latach poprzednich, składkę na m-c wrzesień 2016 r.


30.05.2016
Uwaga! Egzamin do klasy sportowej!

Szanowni Państwo,
Egzaminy do klasy sportowej odbędą się w dniach 06, 07, 10.06.2016r. o godz. 8.00. Zbiórka pod łącznikiem z BOS o godz. 8.00.
Dziecko musi posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w egzaminie. Bez zgody nie zostanie dopuszczone do egzaminu. Proszę dopilnować, żeby dzieci miały obuwie sportowe, czapkę na głowę, wodę do picia i bluzę. Pierwsza część egzaminu odbędzie się w hali sportowej, a bieg na dystansie 50 m i 600 m na boisku zewnętrznym. Nieobecność dziecka na egzaminie wiąże się ze skreśleniem z listy kandydatów do klasy sportowej. Godzina egzaminu jest dowolna i nie trzeba jej wstępnie ustalać. W razie pytań proszę o kontakt: Radosław Radtke, tel. 601626137


23.05.2016
Zmiana terminu konsultacji do klasy sportowej
Szanowni Państwo!
Konsultacje do klasy sportowej o profilu zapasy nie odbędą się w dniu 26.05.2016 r. Aktualny termin konsultacji to: czwartek 02.06.2016 r. Serdecznie zapraszamy!
 
 


Strona 1 z 12  > >>