Do końca roku szkolnego pozostało: 6 Wirtualny spacer po szkole

Komunikaty

10.09.2014
Zbiórka artykułów szkolnych Pamiętając o uczniach Naszej Szkoły oraz podopiecznych fundacji „Świat na Tak", Wolontariat SP 342 organizuje zbiórkę artykułów szkolnych. Akcja będzie przeprowadzona w dniach 10-20 września 2014 r. Rzeczy składamy w bibliotece przy ul. Strumykowej lub na portierni w filii przy ul. Topolowej.

Dziękujemy,
Wolontariusze


28.08.2014

10.07.2014
UWAGA: PODRĘCZNIKI DLA KL. I

W roku szkolnym 2014/15 podręczniki / materiały ćwiczeniowe do zajęć obowiązkowych zapewnia Szkoła, co wynika z ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U poz. 811) i rozporządzenia MEN z dnia 7 lipca 2014 ws. udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. poz. 902).

Rodzice, którzy złożyli pisemne życzenie w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia z religii kupują podręcznik do tego przedmiotu. W naszej szkole jest to podręcznik pt „W imię Ojca i Syna i Ducha świętego (+ karty pracy). Autor A. Frątczak i R. Szewczyk - Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa -Nr podręcznika: AZ -11-01/10-WA-1/12.

Zajęcia z etyki - bez podręcznika.

Zeszyty, bloki rysunkowe i wszelkie inne materiały piśmiennicze i plastyczne kupują rodzice. Więcej informacji na przełomie sierpnia i września.

Pełną informację na temat zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 maja 2014 r., w tym teksty ww. aktów prawnych oraz odpowiedzi na pytania, znajdą Państwo na www.naszelementarz.men.gov.pl
Strona 1 z 17  > >>