Do końca roku szkolnego pozostało: 6 Wirtualny spacer po szkole

Komunikaty

10.07.2014
UWAGA: PODRĘCZNIKI DLA KL. I

W roku szkolnym 2014/15 podręczniki / materiały ćwiczeniowe do zajęć obowiązkowych zapewnia Szkoła, co wynika z ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U poz. 811) i rozporządzenia MEN z dnia 7 lipca 2014 ws. udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. poz. 902).

Rodzice, którzy złożyli pisemne życzenie w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia z religii kupują podręcznik do tego przedmiotu. W naszej szkole jest to podręcznik pt „W imię Ojca i Syna i Ducha świętego (+ karty pracy). Autor A. Frątczak i R. Szewczyk - Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa -Nr podręcznika: AZ -11-01/10-WA-1/12.

Zajęcia z etyki - bez podręcznika.

Zeszyty, bloki rysunkowe i wszelkie inne materiały piśmiennicze i plastyczne kupują rodzice. Więcej informacji na przełomie sierpnia i września.

Pełną informację na temat zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 maja 2014 r., w tym teksty ww. aktów prawnych oraz odpowiedzi na pytania, znajdą Państwo na www.naszelementarz.men.gov.pl
12.06.2014
Ogłoszenie ws konkursu ofert na ubezpieczenie NNW 2014/15
  • Dyrektor Szkoły ogłasza konkurs na ubezpieczenie NNW uczniów SP 342  w roku szk. 2014/15. Zakres i warunki ubezpieczenia powinny być przynajmniej takie jak w Informacji umieszczonej na stronie w zakładce: Komunikaty - Informacja z 9 IX 2013. Ofertę wraz z jej opisem (zakres, warunki, warianty itp) oraz aktualnymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) proszę złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2014 r. w wersji elektronicznej  ( sekretariat@sp342.waw.pl ) i tradycyjnej na adres szkoły z dopiskiem NNW uczniów SP342. Z góry dziekuję za zainteresowanie dyr. Maria Marciniak-Małetka

29.05.2014
Egzamin do klasy sportowej

Szanowni Państwo!!!

Informujemy, że egzaminy do klasy sportowej odbędą się w dniach 10 i 11 czerwca (jedyne terminy).

Kto nie może wziąć udziału w egzaminie w dniu 10.06.2014r. przychodzi w dniu 11.06.2014r. Zbiórka przy łączniku z BOS o godz. 12.30, początek egzaminów godz. 13.00. Zabieramy ze sobą strój sportowy oraz zgodę rodziców na udział w egzaminach. Dziecko na egzaminy może przyjść samo. Bez zgody rodziców dziecko nie zostanie dopuszczone do egzaminu.

Jednocześnie przypominam Państwu o dostarczeniu do dnia 02.07.2014 r. zaświadczenia lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sportu zapasy. Brak dokumentu w dniu 02.07.2014r. jest jednoznaczny w rezygnacją z klasy sportowej. 

W razie pytań proszę o kontakt: Radosław Radtke tel. 601626137.

Zmieniony ( 18.06.2014. )

Strona 1 z 17  > >>