Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie RAMOWY ROZKŁAD DNIA, PRZEDSZKOLE

Ramowy rozkład dnia w oddziałach przedszkolnych w roku 2023/24

7.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, ćwiczenia poranne, przygotowanie do zajęć. 
8.30 – 9.00 Śniadanie/ Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową 
9.00 – 10.00 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, rytmika/religia/ język angielski/ gimnastyka. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. 
10:00 - 11:00 Zabawy ruchowe na boisku / placu zabaw.
11:30 - 12:00 Obiad. Odpoczynek poobiedni.
13.00 – 15.00 Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci: plastyczne, muzyczne, czytelnicze, konstrukcyjne/ zajęcia rekreacyjne na powietrzu: boisko, plac zabaw, spacer po okolicy.
15.00 – 15.30 Podwieczorek.
15.30 – 16.30 Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne.
16.30 – 17.00 Rozchodzenie się dzieci.