RAMOWY ROZKŁAD DNIA, PRZEDSZKOLE

Ramowy rozkład dnia w oddziałach przedszkolnych w roku 2021/22

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, ćwiczenia poranne, przygotowanie do zajęć.
8.00 – 9.00 Śniadanie / Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową (dot. wybranych grup dzieci – przed lub po śniadaniu)
9.00 – 10.00 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową. Rytmika/religia/język angielski/gimnastyka. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.
10.00 – 11.45 Zabawy ruchowe na boisku / placu zabaw.
11.45 – 13.30 Obiad. Odpoczynek poobiedni.
13.30 – 15.00 Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci: plastyczne, muzyczne, czytelnicze, konstrukcyjne / zajęcia rekreacyjne na powietrzu: boisko, plac zabaw, spacer po okolicy.
15.00 – 15.30 Podwieczorek.
15.30 – 16.30 Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne.
16.30 – 17.00 Rozchodzenie się dzieci.