Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie Jan Marcin Szancer - patron SP 342

Patron szkoły

 

Można o nim powiedzieć człowiek renesansu. Żył w latach 1902-1973. Malarz, grafik, ilustrator, scenograf teatralny, filmowy i telewizyjny, pedagog. Jego środkiem wyrazu były uniwersalne sztuki wizualne.

Swoją twórczość adresował do wszystkich. Gdyby żył z pewnością dzieci, których był wielkim przyjacielem wręczyłyby mu Order Uśmiechu. Rodzice zresztą też – stworzony przez niego Pan Kleks czy Pinokio przywołują im świat dzieciństwa. Jan M. Szancer to jeden z najbardziej znanych i lubianych ilustratorów.

Kilka pokoleń zachwyca się jego rysunkami i to nie tylko w Polsce. Jego twórczość jest wizytówką naszego kraju na świecie. Książki z jego ilustracjami przydają splendoru różnym międzynarodowym targom wydawniczym. Jest wciąż w czołówce. Masowo odbierana, rozumiana i lubiana sztuka ilustracji J. M. Szancera spełnia najwyższe kryteria jakości.

Uważamy, że Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera z powodzeniem kontynuuje idee integracji w jej szerokim znaczeniu tzn:

  • Integruje uczniów młodszych i starszych, bo tak bogate jest spektrum twórczości Szancera.
  • Integruje uczniów sprawnych i niepełnosprawnych, wszystkim zapewniając wszechstronny rozwój i terapię na płaszczyźnie literatury i sztuki.

Sztuka ilustratorska jest najbliższa dzieciom. Zainspirowane tekstem lektury, własnymi przeżyciami czy wyobraźnią, w naturalny sposób tworzą one obrazy malarskie. Chętnie robią to dzieci zdrowe i niepełnosprawne.

Niezależnie od indywidualnych talentów i możliwości twórczych, od kondycji fizycznej i sprawności manualnych każde dziecko można i warto nauczyć wrażliwości na obraz. Walor wychowawczy bowiem ma i bierny odbiór estetyczny, i aktywna twórczość własna. Dobra ilustracja w książkach dla dzieci pełni rolę motywującą do czytania.

Wyobrażamy sobie, że uczęszczanie do Szkoły im. J. M. Szancera mobilizuje i zobowiązuje do zainteresowania się literaturą spoza znaku „disneyowskiego". Może być też powodem dumy dla uczniów – wszak szancerowski pajacyk Pinokio ma we Włoszech swoje muzeum.

Szukających elementów odnoszących się do naszej dzielnicy tj. Białołęki usatysfakcjonuje fakt, że – jedna z ulic w pobliżu szkoły nosi imię Józefa Mehoffera, a J. M. Szancer był jego uczniem w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jan Marcin Szancer stwarza „merytoryczną" okazję do wycieczek, odwiedzin redakcji czasopism, telewizji czy teatrów.

Obiecująca może być też w przyszłości współpraca z innymi szkołami im J. M. Szancera. Ponieważ uczniowie naszej szkoły zawsze chętnie brali udział w konkursach plastycznych, taki Patron może być pretekstem do bardziej profesjonalnej pracy koła twórców plastyków (współpraca ze studentami ASP, oglądanie wystaw). Daje też możliwość wzbogacenia oferty zajęć dodatkowych dla dzieci z trudnościami w zachowaniu lub nauce poprzez prowadzenie artterapii i biblioterapii.

Uważamy, że warto zadbać o pamięć o twórczości Jana Marcina Szancera w tym i w następnych pokoleniach.

Szkoła przyjmując imię J.M. Szancera nie tylko, że nie traci swego integracyjnego charakteru, lecz dostaje oręż dla realizacji swojej misji, którą jest m.in. „wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka i wychowywanie osób kreatywnych, tolerancyjnych i otwartych na potrzeby innych."

Autorka: Ewa Kaźmierska