Aktualności

26.04.2021

06.05.2021 - EGZAMIN DO KLASY SPORTOWEJ

Szanowni Państwo!

Informujemy, że egzamin sprawnościowy do klasy sportowej zostanie przeprowadzony w dniu 06.05.2021 r. (czwartek) w godz. 9.00- 12.00 na boisku Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej 21. Spotykamy się o godz. 8.45 przed wejściem do SP 342 przy ul. Strumykowej 21a. 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu sprawnościowego jest zaświadczenie lekarskie (może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu) dopuszczające do udziału w egzaminie, które musi być dostarczone najpóźniej w dniu egzaminu oraz Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego na udział w egzaminie (może być napisane na kartce). 

Informujemy również o konieczności posiadania maseczki oraz dezynfekcji rąk przed przystąpieniem do egzaminu.
Na egzamin zabieramy strój sportowy oraz długie spodnie dresowe, bluzę i wodę do picia.

Bliższych informacji udziela trener Radosław Radtke, tel. 601626137