Aktualności

10.05.2022

ZTM dla uczniów

W związku z tym, iż 30 września br. wygasają uprawnienia do darmowych przejazdów komunikacją miejską uczniom klas IV oraz niektórym uczniom klas starszych, Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza terminy składania wniosków jak niżej:

  • do dnia 31.05.2022 r. prosimy o złożenie prawidłowo wypełnionych wniosków o wydanie Karty Ucznia. Do każdego wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Jeśli dziecko nie ma nadanego numer PESEL (obcokrajowiec), prosimy o wpisanie daty urodzenia.
     
  • do dnia 31.08.2022 r. Zarząd Transportu Miejskiego dostarczy do Szkoły wyrobione Karty Ucznia. 
    Wnioski można składać w wersji papierowej w szkole lub drogą elektroniczną, 
    do której zachęcamy.  

Link dedykowany wyłącznie dla SP342 to :  

https://kartaucznia.ztm.waw.pl/63782196

Link może nie działać w przeglądarce Firefox. Prosimy wtedy skorzystać z innej np. Edge, Chrome.

 

Ważność Karty Ucznia można sprawdzić na stronie wtp.waw.pl wpisując sprawdzkarte.wtp.waw.pl i 11-cyfrowy numer karty.

Proszę pamiętać, że za pośrednictwem szkoły ZTM nie realizuje wniosków kart zagubionych. W takich przypadkach zapraszamy do dowolnego Punktu Obsługi Pasażerów ZTM w celu zablokowania zagubionej karty i wydania za opłatą duplikatu karty.