Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl

W latach 2016-2018 nasza szkoła uczestniczyła w  Projekcie Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, współfinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekt miał na celu propagowanie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli wiedzy na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

W ramach projektu odbył się w naszej szkole cykl zajęć warsztatowych dla całej szkolnej społeczności. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele mogli sprawdzić swoją wiedzę, umiejętności i zdobyli nowe informacje, podczas praktycznych zajęć w pracowniach komputerowych.

Materiały przygotowane dla:
- uczniów
- rodziców