Projekt Cyfrowobezpieczni.pl

Nasza szkoła uczestniczyła w  Projekcie Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, współfinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekt miał na celu propagowanie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli wiedzy na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

W ramach projektu odbył się w naszej szkole cykl zajęć warsztatowych dla całej szkolnej społeczności. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele mogli sprawdzić swoją wiedzę, umiejętności i zdobyli nowe informacje, podczas praktycznych zajęć w pracowniach komputerowych.

Przykładowe prace uczniów wykonane w ramach projektu

Praca Pawla z 5s

 

 
Komiks Piotra z 5a

Komiks Klaudi z 5s

 
 
komiks Idy z 4c