N-l wspierający

Beata Aldoory -

Anna Rutkowska -

MIrosława Świtalska -

Marta Majczyna –

Natalia Cybulska – 

Barbara Napierała – Va 

Anna Kalisz – Vb

Anna Jarosz – VIa 

Violetta Sokołowska-Sas – VIB  

Kinga Twaróg – Obowiązki nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym (wspierający)

Nauczyciel jest opiekunem dzieci z orzeczeniem do integracji:

1. Dba o to, by dzieci będące pod jego opieką realizowały co najmniej podstawę programową.
2. Wspiera dzieci w pracy na lekcji, by mogły pracować z klasą lub organizuje im zadania zastępcze.
3. Motywuje do pracy uczniów łatwo zniechęcających się, którym brak wiary w swoje możliwości.
4. Wydłuża czas pracy oraz wspomaga dzieci podczas sprawdzianów, kartkówek i testów; dzieci o obniżonej
    sprawności manualnej mogą pracę podyktować nauczycielowi.
5. Indywidualizuje: program, metody, środki nauczania i uczenia się, by zapewnić każdemu dziecku uczucie
    radości i sukcesu.
6. Przygotowuje ćwiczenia na lekcje według indywidualnych potrzeb dzieci, jeżeli nie mogą one wykonywać
    zadań realizowanych w klasie.
7. Różnicuje prace domowe pod względem stopnia trudności, dostosowuje je do możliwości ucznia.
8. Systematycznie kontaktuje się z rodzicami oraz specjalistami prowadzącymi dzieci będące pod jego opieką
    po to, by zapewnić każdemu z nich skoordynowaną pomoc.
9. Konsultuje się z rodzicami/opiekunami w sprawie sposobu pracy z dzieckiem w domu.
10. Dba o uczęszczanie dziecka na zajęcia specjalistyczne na terenie Szkoły.
11. Współdecyduje w ocenianiu swoich podopiecznych.
12. Bierze udział w organizowaniu klasowych wycieczek i uroczystości, by zapewnić dzieciom wszechstronne
      zintegrowanie z klasą.
13. Czuwa nad przestrzeganiem zaleceń zawartych w orzeczeniach wydanych przez specjalistyczne poradnie.
14. W trzecim miesiącu nauki opracowuje indywidualny program terapeutyczny dla każdego dziecka  
      z orzeczeniem do integracji.
15. Przygotowuje dla nauczycieli nauczania blokowego (klas IV - VI) niezbędne informacje dotyczące
      specyficznych problemów dzieci z orzeczeniami wraz z ewentualnymi wskazówkami do pracy.

 

PIERWSZY DZIEŃ WAKACJIJESTEŚ GOTOWY?
45
DNI
45
GODZIN
45
MINUT
Strona główna
Szkoła posiada pracownię komputerową oraz pracownię multimedialną sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny
Szkoła przyłączyła się do realizacji projektu edukacyjnego "Wiślana Szkoła"
Szkoła realizowała projekt w ramach Partnerskie Projekty Szkół Programu COMENIUS
Fundacja Rozwoju Edukacji
Szkoła uczestniczyła w Projekcie unijnym „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
mistrzowie_kodowania.jpg cyfrowobezpieczni_1.jpg logo_instaling.png eTwinning_2.jpg 3W.jpg 7-jpg.jpg 1-jpg.jpg 5-jpg.jpg