DRUKI I FORMULARZE

Zgoda osoby trzeciej na przetwarzanie danych osobowych dot. odbioru dziecka

Zasady wydawania duplikatu legitymacji i świadectw

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2018/2019

 

 

Załączniki do "Katalogu procedur dotyczących organizacji pracy SP 342" (w aktualizacji)

Nr 1 - Upomnienie-wezwanie szkoła Nr 6 - Zgoda rodzica na wyjazd dziecka na wycieczkę szkolną
Nr 2 - Upomnienie-wezwanie przedszkole Nr 7 - Karta wycieczki
Nr 3 - Kwestionariusz osobowy ucznia Nr 8 - Informacja rodzica o chorobie przewlekłej dziecka
Nr 4 - Upoważnienie dla osoby trzeciej do odbioru dziecka-ucznia SP 342        Nr 9 - Zgoda rodzica na objęcie dziecka opieka pielęgniarską
Nr 5 - Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wychowawczo-opiekuńczy Nr 10 - Dane do protokołu powypadkowego ucznia
PIERWSZY DZIEŃ WAKACJIJESTEŚ GOTOWY?
45
DNI
45
GODZIN
45
MINUT
Strona główna
Szkoła posiada pracownię komputerową oraz pracownię multimedialną sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny
Szkoła przyłączyła się do realizacji projektu edukacyjnego "Wiślana Szkoła"
Szkoła realizowała projekt w ramach Partnerskie Projekty Szkół Programu COMENIUS
Fundacja Rozwoju Edukacji
Szkoła uczestniczyła w Projekcie unijnym „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
mistrzowie_kodowania.jpg cyfrowobezpieczni_1.jpg logo_instaling.png eTwinning_2.jpg 3W.jpg 7-jpg.jpg 1-jpg.jpg 5-jpg.jpg