Konkursy

Konkursy są  jednym z wielu sposobów rozwijania nie tylko zainteresowań poznawczych i uzdolnień artystycznych uczniów, ale też pożądanych społecznie postaw wobec otoczenia czy środowiska.  Mobilizują  do zdobywania i pogłębiania wiedzy, wspierają rozwój  talentu i kreatywności. Wdrażają do samodzielności  i aktywności.

Nasi nauczyciele proponują uczniom udział w różnorodnych konkursach o zasięgu od szkolnego do międzynarodowego.  Na szczególną uwagą zasługują konkursy przedmiotowe dla uczniów klas IV-VIII organizowane na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  Ich laureaci oraz finaliści mogą liczyć na istotne uprawnienia np. podczas postępowania  rekrutacyjnego do szkoły ponadpodstawowej. 

Niezależnie od rangi konkursów i osiągniętego wyniku,    wszystkim uczestnikom - z góry życzymy satysfakcji z podjętego trudu przygotowania się do udziału w nich!