konkursy

Konkursy

Konkursy są  jednym z wielu sposobów rozwijania nie tylko zainteresowań poznawczych i uzdolnień artystycznych uczniów, ale też pożądanych społecznie postaw wobec otoczenia czy środowiska.  Mobilizują  do zdobywania i pogłębiania wiedzy, wspierają rozwój talentu i kreatywności. Wdrażają do samodzielności i aktywności.

Nasi nauczyciele proponują uczniom udział w różnorodnych konkursach o zasięgu od szkolnego do międzynarodowego.  Na szczególną uwagą zasługują konkursy przedmiotowe dla uczniów klas IV-VIII organizowane na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  Ich laureaci oraz finaliści mogą liczyć na istotne uprawnienia np. podczas postępowania  rekrutacyjnego do szkoły ponadpodstawowej. 

W roku szkolnym 2021/2022 zaplanowaliśmy prawie sto konkursów. By przygotować się do nich, warto zajrzeć do Harmonogramem Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej (tzw. SzPEKu).

Zachęcamy także do udziału w zadaniach związanych z obchodami Szancerowskiego Roku Jubileuszowego.

Niezależnie od rangi konkursów i osiągniętego wyniku, wszystkim uczestnikom - z góry życzymy satysfakcji z podjętego trudu przygotowania się do udziału w nich!