Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera organizuje nauczanie, wychowanie i opiekę w oddziałach przedszkolnych. ogólnodostępnych i integracyjnych. SP342 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie przedszkole, oddziały przedszkolne, SP 342

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera organizuje nauczanie, wychowanie i opiekę w oddziałach przedszkolnych. ogólnodostępnych i integracyjnych.

Oddziały przedszkolne realizują cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Ich działalność edukacyjna określona jest przez Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego i zadania profilaktyczno-wychowawcze skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców.

Siedzibą oddziałów przedszkolnych jest Szkoła Filialna przy ul. Topolowej 15. Oddziały mieszczą się w oddzielnej części budynku z osobnym wejściem i szatnią. Dzieci korzystają z placu zabaw i boiska, który znajduje się na terenie placówki. Sale przedszkolne są przystosowane do wieku wychowanków, przy każdej z nich jest wydzielona łazienka, osobna dla każdej grupy. Grupy przebywają w swoich salach w godzinach od 7:00 do 17:00. Zajęcia ruchowe i rytmika prowadzone są w odrębnej sali lub w miarę możliwości w sali gimnastycznej.

Dzieci przebywające w oddziałach przedszkolnych są pod stałą opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. W jednej grupie pracuje dwóch wychowawców i pomoc nauczyciela. Realizują oni zajęcia zgodnie z ramowym rozkładem dnia uwzględniającym zajęcia kierowane, zabawy na świeżym powietrzu, spacer. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowywany do możliwości rozwojowych dziecka.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego na początku i na koniec roku przeprowadzają wstępną i końcową diagnozę dojrzałości szkolnej dzieci, którą przedstawiają rodzicom podopiecznych przed rozpoczęciem nauki dzieci w klasach pierwszych.

Dla wszystkich dzieci prowadzone jest żywienie w postaci śniadań, obiadów i podwieczorków. Posiłki dzieci spożywają we własnych salach. Dzieci mogą również skorzystać z bufetu szkolnego, gdzie preferowany jest zdrowy asortyment.

Oddziały przedszkolne funkcjonują w trybie nieferyjnym, a terminy przerw ustala organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wychowawcy i grupy w roku szkolnym 2022/2023

grupa nazwa grupy wychowawcy
0a Wiewiórki

Bożena Leszczyńska

Nauczyciele współorganizujący:

1. Anna Rutkowska

2. Agata Ostrowska


W oddziałach przedszkolnych realizowane są innowacje pedagogiczne „Zamigajmy” i „Zakodowani”. Dzieci uczestniczą w projektach edukacyjnych, mi.in: „Migam ja, migasz Ty, miga cały świat”, „Emocja”, Eko zajęcia z Enfosiem”, „Dzieciaki – Mleczaki”, „Miś Bajkuś w krainie bajkoterapii”,„Eko Ludek” czy „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Biorą też udział w projekcie „Pokonaj wirusa” organizowanym przez Fundację „Dr Clown” i „Wesoły Uniwersytet”.

Nauczyciele organizują szereg uroczystości i akcji przedszkolnych integrujących grupy: Dzień Przedszkolaka, Dzień Jabłka, Dzień Chłopaka, Międzynarodowy Dzień Mycia Rąk, Dzień Kropki, Dzień Pluszowego Misia i innych wynikających z kalendarza przedszkolnego.

Nasi podopieczni z sukcesem biorą też udział w ciekawych konkursach, np.: „Bezpieczny Przedszkolak”, „Dzień Ziemniaka”, „Śpiewamy pieśni patriotyczne”, konkursie plastycznym z języka angielskiego „Kartka świąteczna” czy konkursie „Śpiewamy kolędy”.