Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie SP 342

OSEhero

oseheroProjekt OSEhero skierowany jest do wszystkich nauczycieli, a także dyrektorów, pedagogów, psychologów i bibliotekarzy ze szkół Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (przyłączonych lub oczekujących na przyłączenie), którzy chcą aktywnie działać w zakresie upowszechniania wiedzy na temat bezpieczeństwa w Internecie. 

Celem projektu jest zbudowanie społeczności nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy wyposażeni przez ekspertów OSE w wiedzę i narzędzia będą przewodnikami po cyfrowym świecie dla uczniów, innych nauczycieli i rodziców.

Dzięki projektowi OSEhero zwiększy się świadomość dotycząca cyberzagrożeń w szkołach oraz umiejętność bezpiecznego korzystania z internetu. Uczniowie, nauczyciele i rodzice będą wiedzieli, jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci, jak im zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia. Udział w projekcie pozwoli nauczycielom i całej społeczności szkolnej wspierać pozytywne zachowania online oraz rozwijać kompetencje cyfrowe w procesie nauczania, w tym umiejętność krytycznego myślenia i refleksyjnego wykorzystywania zasobów znajdujących się w internecie.

Celem projektu jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim włączenie nauczycieli w aktywne działania w swoich szkołach.

Uczestnicy projektu OSEhero będą mogli organizować inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa oraz aktywnie korzystać z materiałów edukacyjnych.

Przedstawiamy inicjatywy podejmowane przez nauczycieli, którzy uczestniczą w projekcie OSEhero.