Klasy pierwsze

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków rozpocznie się 2 marca br. o godzinie 13.00.

Adres elektronicznego systemu rekrutacji: podstawowe.edukacja.warszawa.pl

Na stronie można wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej.
Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

Rodzice mogą przekazać wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym.