Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie

Logopeda

Terapia logopedyczna prowadzona w SP nr 342 ma na celu wspieranie dzieci:

  • ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (posiadających orzeczenia lub opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej),
  • z zaburzenia mowy związanymi z niewykształconą kompetencją językową,
  • z opóźnieniem rozwoju mowy na tle zaburzeń neurologicznych,
  • z zaburzenia mowy związanymi z nieprawidłową artykulacją. 

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na badania logopedyczne przyjmujemy tylko uczniów zgłoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych w pierwszym tygodniu września, każdego roku szkolnego. Można to zrobić, wysyłając mail na adres: zapisylogopeda@sp342.waw.pl (kontakt jest aktywny tylko we wrześniu). Cały wrzesień przeprowadzamy badania logopedyczne zapisanych uczniów, a dzieci zakwalifikowane zaczynają terapię od października. W uzasadnionych przypadkach, w wyniku przeprowadzonych badań logopedycznych,  prosimy Państwa także o konsultację dziecka u innych specjalistów: ortodonty, laryngologa, audiologa, psychologa czy terapeuty SI.

Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na prowadzenie terapii logopedycznej w zaproponowanym przez logopedę terminie (dniu i godzinie).

Ćwiczenia logopedyczne dla ucznia są zaplanowane raz w tygodniu lub wymiennie, co drugi tydzień (trwają: 30 lub 45 minut). Zajęcia mają charakter indywidualny lub ćwiczenia odbywają się w małych grupach.

Uczeń zobowiązany jest przynosić na ćwiczenia logopedyczne zeszyt, w którym terapeuta proponuje ćwiczenia do wykonywania w domu (mające na celu utrwalanie zdobytych w gabinecie umiejętności). 

W razie pytań lub uwag (lub w celu umówienia się na spotkanie) – prosimy o kontakt mailowy (przez system Librus). Służymy pomocą i poradą w zakresie terapii i profilaktyki zaburzeń mowy. 

Katarzyna Aronowicz
Agnieszka Bieniek-Nowakowska
Zuzanna Forszpaniak