Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie

SI

Celem prowadzonych zajęć integracji sensorycznej jest dostarczenie każdemu dziecku podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej ilości i jakości bodźców sensorycznych wywołujących w konsekwencji poprawę przetwarzania sensorycznego dziecka. Stosowane ćwiczenia są dobierane do aktualnych możliwości psychoruchowych ucznia.

Zajęcia mają charakter zabawy, w których dziecko chętnie uczestniczy. Skierowane są do dzieci z dysfunkcjami sensomotorycznymi. Prowadzone są w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt: podwieszane platformy, huśtawki, hamaki, piłki gimnastyczne, kładki, równoważnie, dyski, deskorolki, trampoliny, liny, drabinki, a także materiały o różnej fakturze do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, słuchowej itp. Powyższy sprzęt służy do usprawniania zmysłu przedsionkowego (równowagi), dotykowego, proprioceptywnego (czucia głębokiego), motoryki dużej i małej, koordynacji oraz słuchu, wzroku i węchu. Uczniowe biorą udział w zajęciach w wygodnym stroju (podkoszulek, cienkie dresy, leginsy, skarpety antypoślizgowe), ćwiczenia wykonywane są również boso. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 45 minut.

Atmosfera na zajęciach sprzyja rozwojowi wewnętrznej potrzeby zdobywania i poznawania środowiska przez dziecko. Dziecko czuje, że odnosi sukcesy w coraz większej ilości różnorodnych zadań i bardziej skomplikowanych aktywnościach, podnosi swoją samoocenę i chętnie uczestniczy w zajęciach. Doświadczenia w kierowaniu swoim zachowaniem przenosi potem poza salę zajęć integracji sensorycznej, co wpływa na poprawę jego samopoczucia i funkcjonowania w otoczeniu.