Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie Historia szkoły SP342

Historia szkoły

"Celem naszej szkoły jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, uczenie samodzielności, współpracy i odpowiedzialności. W atmosferze zaufania i bezpieczeństwa uczeń będzie mógł stać się osobą kreatywną, tolerancyjną i otwartą na potrzeby innych. Zadanie to zrealizuje kompetentna i fachowa kadra pedagogiczna."

Historia naszej szkoły rozpoczyna się 1 września 1992r., przy ulicy Feliksa Pancera. Tego dnia zainaugurowała działalność Szkoła Podstawowa Nr 342. Już w 1994 r. powstały pierwsze oddziały integracyjne. 1 września 1999 r. szkoła uzyskała status i nazwę Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 342. Do nowego, samodzielnego budynku przy ulicy Strumykowej 21a, już jako Szkoła Podstawowa Nr 342 z Oddziałami Integracyjnymi  przenieśliśmy się w roku 2003.

22 kwietnia 2005r. odbyła się uroczystość nadania placówce imienia Jana Marcina Szancera – wybitnego ilustratora książek dla dzieci, grafika, scenarzysty, reżysera, pedagoga. Szkoła otrzymała swój sztandar i własny znak graficzny czyli logo. Po raz pierwszy utworzyliśmy poczet sztandarowy, a dzień 22 kwietnia stał się oficjalnym świętem szkoły.

W 2012r. nasza szkoła otrzymała certyfikat Wars i Sawa, który przyznawany jest przez Prezydenta m. st. Warszawy tym placówkom, które wspierają uczniów uzdolnionych.

Współpracujemy ze szkołami w różnych częściach Europy, a w naszych murach, w ramach projektu Comenius, niejednokrotnie rozbrzmiewał różnojęzyczny gwar.

W odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie zapasami wśród uczniów naszej szkoły, we wrześniu 2013 r. powstała pierwsza klasa sportowa o profilu zapaśnicznym. Od 2015 roku takie oddziały funkcjonują na każdym poziomie edukacyjnym począwszy już od klas 4. Młodzi sportowcy reprezentują naszą szkołę nie tylko w zawodach zapaśniczych, ale także w innych dyscyplinach sportowych i mogą poszczycić się wieloma sukcesami. W roku 2020 czterech uczniów klasy 8 sportowej na egzaminie końcowym z matematyki uzyskało maksymalną liczbę punktów (100), co obrazuje umiejętne łączenie nauki ze sportem. Egzamin z języka polskiego i języka nowożytnego również wypadł bardzo dobrze. 

W roku 2014, na potrzeby klas młodszych i oddziałów przedszkolnych oddano do użytku filię szkoły przy ulicy Topolowej 15. 31 sierpnia budynek został poświęcony przez proboszcza parafii pw. Świętego Franciszka z Asyżu, Jana Józefczyka. Natomiast 1 września tego samego roku Szkołę Filialną odwiedziła Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz, która dokonała oficjalnego otwarcia szkoły. Wewnątrz przygotowano 20 sal dla uczniów klas młodszych oraz oddziałów przedszkolnych. Poza salami lekcyjnymi (w tym także pracowni komputerowej i językowej) znajdują się również sala terapii zajęciowej, gabinet logopedy, pielęgniarki, pedagoga, psychologa, reedukatora, biblioteka, sale świetlice, stołówka oraz sala gimnastyczna. Przy budynku powstało również boisko szkolne, plac zabaw i miejsca parkingowe. Szkoła jest dostosowana architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Od roku 2000 w naszej szkole, pod nazwą ,,Klub Ośmiu” działa aktywnie liczna grupa wolontariuszy, którzy corocznie podejmują szereg akcji o zasięgu nie tylko szkolnym, ale także stołecznym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Do tradycji naszej szkoły należy świętowanie Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Uzdolnienia wokalne taneczne pasje dzieci realizują w działającym od 2012r. zespole wokalno-instrumentalnym „Strumyczek” oraz   grupie Musicalowej 3W.

Nasi uczniowie sprawdzali się w roli dziennikarzy, redagując szkolną gazetkę – ,,Integracek” oraz gazetkę świetlicową ,,Świetliczak”.

Przed zajęciami i po ich zakończeniu dzieci mogą miło, aktywnie i pożytecznie spędzić czas w świetlicy szkolnej. Uczniowie biorą udział w konkursach i uroczystościach, uczestniczą w różnorodnych zajęciach: ruchowych, plastycznych, umuzykalniających, przyrodniczych, teatralnych, czytelniczych, relaksacyjnych, kulinarnych, modelarskich, a także w arteterapii i biblioterapii.

W ciągu roku dzieci wyjeżdżają na liczne wycieczki. Zwiedzają nasz kraj, ale także sprawdzają swoje umiejętności językowe w codziennym życiu, wśród mieszkańców Londynu, Brighton, Oxfordu oraz Cambridge.

Corocznie, u progu jesieni, uczniowie świetnie bawią się i prezentują swoje rozmaite talenty podczas Pikniku Rodzinnego, organizowanego przez Radę Rodziców naszej szkoły.

W wyniku wprowadzenia reformy oświaty w roku 2017r. uczniowie klas szóstych mogą kontynuować naukę w klasach siódmych i ósmych. Nasza szkoła daje im także możliwość nauki w oddziałach o charakterze sportowym czy w klasach dwujęzycznych.

Celem naszej szkoły jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, uczenie samodzielności, współpracy i odpowiedzialności, przygotowanie do życia w społeczeństwie w zgodzie z ustalonymi normami, prawami i obowiązkami. W atmosferze zaufania i bezpieczeństwa uczeń staje się osobą kreatywną, tolerancyjną i otwartą na potrzeby innych. Zadanie to realizuje kompetentna i fachowa kadra pedagogiczna, która wspiera uczniów w ich indywidualnym rozwoju, pomaga im w osiągnięciu sukcesów na miarę ich możliwości i życzliwie towarzyszy w pokonywaniu drogi ku dorosłości.