Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie Dyrekcja SP 342

Dyrekcja

Maria Marciniak
Dyrektor Szkoły
 
Barbara Janowska
Wicedyrektor ds. klas IV-VIII
 
Anna Stec
Wicedyrektor ds. klas IV-VIII
 
Ewa Kaźmierska
Wicedyrektor ds. oddz. przedszkolnych i klas I-III
 
Iwona Orowiecka
Wicedyrektor ds. oddz. przedszkolnych i klas I-III
 
Małgorzata Demidziuk
Wicedyrektor ds. integracji
 
Interesanci są przyjmowani również w sprawach skarg i wniosków