Samorząd Uczniowski

Zapoznaj się z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego! 

SAMORZĄD KLAS I-III

 • opiekunowie:
  - Jolanta Nowakowska -Tarasiuk
  - Agnieszka Pełka-Brzezińska
  - Maria Suchorzębska-Szostak
  - Urszula Neubert

 • przewodnicząca: Amelia S., 2a
  zastępca: Mateusz C., 3d
  zastępca: Tymoteusz J., 2g
  zastępca: Stanisław N.,1b

 

SAMORZĄD KLAS IV-VIII

 • opiekunowie:
  - Przemysław Maziarz
  - Marcin Siejda
  - Kinga Twaróg
  - Magdalena Łatkowska
  - Dzierzęcka-Skwarek

 • przewodnicząca: Marta Doncer, 8s
  zastępca: Maja Basa, 8a
  zastępca: Julia Grin-Zuchowska, 5h