Szancerowski Rok Jubileuszowy w Szkole Podstawowej nr 342 w Warszawie

Szancerowski Rok Jubileuszowy

24.10.2021

Pamiątkowa pieczątka

pieczaktkaPlanujemy przygotować specjalną pieczątkę z okazji Szancerowskiego Roku Jubileuszowego według Waszego projektu.

Zachęcam uczniów kl.4-8 do wykonania projektu pieczątki na kartce formatu A-4 w formie koła o średnicy 20 cm (promień 10 cm).

Pracę rysujemy czarnym cienkopisem lub flamastrem. Powinna zawierać nazwę szkoły oraz cyfrę 30 i elementy kojarzące się ze szkołą lub patronem szkoły. Tych elementów nie może być zbyt dużo.

Pracę proszę oddać bezpośrednio do Anny Stokowskiej, do 16.12.