Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie SP 342, Global Cities

Global Cities

logo_global cities_transparentOd 1 września 2022 roku Nasza Szkoła bierze udział w międzynarodowym programie edukacyjnym Global Scholars, który został stworzony przez organizację Global Cities, Inc. Działa ona pod auspicjami fundacji Bloomberg Philantropies z siedzibą w Nowym Jorku.

Program ten realizowany jest w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas dwujęzycznych. Zajęcia prowadzą panie Anna Stec i Barbara Zawisza. 


Jest to międzynarodowy, całkowicie anglojęzyczny program skupiający uczniów z całego świata. Zajęcia opierają się na jednolitym dla wszystkich uczniów programie koncentrującym się co roku na innym temacie przewodnim.

Program ten zapewnia współpracę między szkołami z całego świata. Uczniowie kontaktują się między sobą za pośrednictwem bezpiecznej internetowej platformy. Celem programu jest wspieranie globalnej świadomości i rozwijanie praktycznych umiejętności technologicznych i komunikatywności językowej młodzieży szkolnej.

W programie udział biorą szkoły podstawowe z kilkudziesięciu miast z całego świata. Uczniowie ze wszystkich miast uczestniczących w programie komunikują się poprzez forum internetowe, pracują na tym samym programie zajęć, wymieniają między sobą doświadczenia poprzez blogi, materiały wideo i czaty oraz internetowe dyskusje. Dzięki temu rozwijają globalną świadomość, poszerzają swoje perspektywy, dzielą się wspólnymi doświadczeniami oraz badają problemy, począwszy od najbliższego kręgu rodzinnego po społeczność lokalną i globalną.

2023/2024 
W roku szkolnym 2023/24 realizacja programu dotyczyła tematu "Nature and Our Cities" ("Natura i nasze miasta") i nawiązywała do zagadnień z zakresu przyrody i ekologii. Uczniowie zajmowali się takimi zagadnieniami jak znaczenie bycia "Global citizen", wpływu przyrody, środowiska na życie, ekonomię, zdrowie i kulturę. Uczniowie rozmawiali o tym czym jest bioróżnorodność, a także szukali lokalnych rozwiązań dla problemów globalnych. Nasi uczniowie zajmowali się też stworzeniem szkolnego ogródka. Ponadto poznali gatunki roślin wieloletnich, nauczyli się rozpoznawać drzewa i krzewy rosnące wokół szkoły i w najbliższej okolicy. Uczestnicy programu byli inicjatorami akcji „Sadzimy cebulki krokusów i tulipanów”, którą przeprowadzono jesienią (od 16 do 20 października) i posadzono 879 cebulek. W akcję włączyła się społeczność szkolna – 679 uczniów klas 4 – 8 wraz ze swoimi Rodzicami.

2022/2023 
W roku szkolnym 2020/23 edycja programu dotyczyła tematu "The World of Water” ("Świat wody"). Uczniowie skupiali się na dostępie do wody w naszych miastach, na jej znaczeniu dla ekonomii, transportu, zdrowia i kultury oraz na zmianach klimatycznych. Zbadali zbiorniki wodne na terenie Białołęki, poznali zasady działania oczyszczalni ścieków Czajka oraz historię stworzenia wodociągów w Warszawie. Ponadto nasi uczniowie wykonywali pomiary zużycia wody w szkole, a także w swoich gospodarstwach domowych.