Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie SP 342, BOZMO, erasmus

BOZMO

turcja_uniaturecja_agencjauekonyalogo_bozmologo_sp342_kolor

BOZMO Self-confidence and Motivation for Success (2019-1-TR01-KA101-065251) to projekt unijny programu Erasmus+, tzw. Job shadowing, skupiający się wokół systemów edukacji w różnych krajach europejskich, obserwacji metod i form pracy stosowanych przez nauczycieli podczas różnych lekcji, zarówno w klasach młodszych jak i starszych. Jak motywować uczniów do pracy na lekcjach, wspierać dzieci mające różnego rodzaju problemy dydaktyczne, emocjonalne bądź też problemy z dostosowaniem społecznym tak, by osiągnęły sukces na miarę swoich możliwości? - to główny cel obserwacji zajęć lekcyjnych nauczycieli pracujących w naszej szkole.