Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie SP 342

Fonoholizm

W naszej szkole podjęliśmy się działania przeciwko fonoholizmowi, czyli nałogowemu używaniu telefonów komórkowych. Powołany przez Panią Dyrektor zespół zebrał informacje od uczniów naszej szkoły i ich rodziców sprawdzając czy ten problem istnieje w naszym środowisku i jaka jest jego skala. Kolejnym działaniem była akcja informacyjna i zajęcia z uczniami. Nie poprzestaliśmy jednak na tych działaniach. Poczynając od roku szkolnego 2022/23 wprowadziliśmy przerwy bez telefonów komórkowych (poza środą) proponując w zamian propozycje spędzania przerw w atrakcyjny sposób takie jak Strefa Relaksu czy Piłkarskie Środy.

Poniżej zamieszczamy informacje o działaniach naszego zespołu.